Wednesday, June 3, 2009

keep moving forward~~

walau sekerap mana kita terjatuh, keep moving forward...

walau sejauh mana destinasi kita, keep moving forward...

walau sedekat mana kita dengan kegagalan, keep moving forward...

walau betapa banyak kejayaan yang kita dah capai, keep moving forward...

sebab, life never goes backward.... that's why we have to keep moving forward.

No comments: